Je wenst lid te worden van Handbalclub Eeklo?

Proefperiode

Wil je eerst eens "proeven" van handbal ? Geen probleem: we nodigen je met heel veel plezier uit om eerst eens een kijkje te komen nemen op één van onze trainingen. Gedurende de eerste maand kan je gratis deelnemen aan trainingen. Als het je bevalt, vragen we je wel om daarna aan te sluiten bij onze club.

Hierdoor ben je ook verzekerd tegen eventuele sportongevallen. Ook tijdens de eerst proefmaand ben je trouwens verzekerd.

Vanaf de leeftijd van 16 jaar dient elke speler/ speelster ook een medisch attest te hebben dat door de huisarts kan afgeleverd worden.

Het in te vullen attest kan je hier vinden:<< hier >>

Aansluitingskaart

Een aansluitingskaart is noodzakelijk om in regel te zijn met de sportverzekering en met de federatie. Enkel op deze wijze kan je ook deelnemen aan wedstrijden.

Je kan de aansluitingskaart bekomen via de trainer, ploegafgevaardigde of via het secretariaat.

Handleiding voor het invullen van de aansluitingskaart: << hier >>


Lidgelden

Sportbeoefening gaat gepaard met een aantal kosten. Zo dienen wij onze ploegen in te schrijven voor competitie, dient er zaalhuur, scheidsrechters, verzekeringen etc betaald te worden. Om dit te bekostigen vragen wij jaarlijks lidgeld aan onze leden.

Graag vermelden wij ook enkele interessante initiatieven die wij nemen of ondersteunen met onze club om een deel van het lidgeld terug te vorderen, zoals:

- Vanaf tweede kind binnen eenzelfde gezin daalt het lidgeld met €25,00*

- Via de mutualiteiten kan er circa €15,00 terug gekregen worden.

- Personen met een Uit-pas met kansentarief van Het Sociaal Huis betalen 25% van het gevraagde lidgeld.

- Je kan je lidgeld (al dan niet gedeeltelijk) terugverdienen indien je een sponsors kan aanbrengen. << Klik hier >>

voor meer informatie

* Dit voordeel vervalt voor personen met een Uit-pas met kansentarief van Het Sociaal Huis

Wij vragen aan iedereen om het lidgeld over te maken tegen uiterlijk 15 september 2018 op het IBAN-rekeningnummer BE05 8600 0471 3875 van Handbalclub Eeklo met vermelding ' lidgeld 2018-2019 + naam & voornaam'.
.