Missie en visie

Ons doel

HC Eeklo probeert kinderen en volwassenen ongeacht hun sociale afkomst, ras en/of gedachtegoed de kans aan te reiken om de handbalsport te beoefenen met niet enkel de nadruk op het sportieve doel maar ook met een sociaal en maatschappelijk karakter. Ons clubmotto ‘More Than Just Sport” is hierop gebaseerd. Deze doelstelling wordt sinds het ontstaan van de club nagestreefd waarbij het familiaal karakter even belangrijk is als het sportieve.

Onze mensen

De sportieve begeleiding gebeurt onder leiding van trainers die allen een opleiding hebben gevolgd via officiële sportkaderopleiding(en), bijscholingen van BLOSO en de Belgische en Europese) handbalfederatie. Door de club wordt jaarlijks geïnvesteerd om alle sporters een goede begeleiding op een medisch verantwoorde manier te kunnen garanderen.

Naast het veld dient ook een handje worden geholpen en dit gebeurt door mensen en ouders, familieleden die pro-deo de club een handje toesteken. Er wordt door het dagelijks bestuur een betrokkenheid van deze mensen gevraagd omdat vele handen licht werk maken. De betrokkenheid van ouders, familieleden en vrienden moet ook zorgen voor het versterken van de familiale banden binnen onze handbalfamilie.


Onze betrokkenheid

Het dagelijks bestuur, de werkgroep van het internationaal jeugdtornooi Karel Lodewijk Ledeganck en de sportieve staf vergaderen minstens maandelijks om alle facetten van de club te bespreken en om een kwalitatief en maximaal rendement te garanderen op alle niveaus. Dit gebeurt allemaal op vrijwillige basis en spreekt boekdelen over het engagement van deze mensen.

Onze ambities

Onze club verder uitbouwen met niet enkel een sportief goede structuur maar ook met een bestuurlijke omkadering die de lange termijnwerking kan garanderen.

Vanuit onze jeugdwerking spelers en speelsters opleiden die op termijn bij de top van België behoren. Reeds verschillende spelers/speelsters behoren tot provinciale en nationale selecties. (Tijdens het seizoen 2008-2009 spelen 4 meisjes in eredivisie die in Eeklo hun opleiding hebben gekregen)

Met eigen opgeleide spelers/speelsters uitgroeien tot één van de beste clubs van België is onze grote ambitie en dit met de grootste aandacht voor een gezond sportief-financieel evenwicht.

Ons sportief jeugdbeleidsplan

Door hier te klikken kan je ons sportief jeugdbeleidsplan raadplegen.