Multimove

Handbalclub Eeklo vormt 'Bewegingsschool Eeklo' om tot Multimove, een project gesteund door onder andere de Vlaamse Overheid en Sport Vlaanderen. Kinderen vanaf de tweede kleuterklas tot en met het tweede leerjaar van het basisonderwijs kunnen bij ons terecht op zaterdagen van 09u00 tot 10u30 of van 10u30 tot 12u00 in de stedelijke sporthal te Eeklo om super plezante sessies te volgen waar gewerkt wordt rond de algemene ontwikkeling van vaardigheden (heffen en dragen, springen en landen, glijden, klimmen, vangen en werpen...) los van een specifieke sporttak.

Een goede motorische ontwikkeling is dus één van de basisvoorwaarden voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en in het bijzonder om ook op latere leeftijd voldoende fysiek actief te blijven. In het Multimoveproject staan 12 fundamentele bewegingsvaardigheden centraal. Deze vormen belangrijke bouwstenen die een kind reeds op jonge leeftijd moet verwerven om de motorische ontwikkeling te bevorderen. De jonge kindertijd is dus een beslissende periode waarin fundamentele bewegingsvaardigheden worden ontwikkeld en de basis wordt gelegd om later sportspecifieke vaardigheden te leren.

Naast de sessie rond algemene vaardigheden wordt een deeltje van de sessie ook meer gericht naar algemene balvaardigheden waar we kinderen op een heel speelse manier (geen oefenvormen, maar wel spelvormen) ervaringen laten opdoen: rollen, werpen, dribbelen, inschatten van balbanen en -snelheid, bal-handcoördinatie...

Alle lesgevers bezitten ofwel een diploma Bachelor, Master in de Lichamelijke Opvoeding of hebben een Initiatordiploma van BLOSO. Bovendien voorzien wij voor de jongste groep lesgevers die heel wat ervaring hebben opgebouwd op scholen met lesgeven aan kleuters.

We voorzien sessies vanaf september (start schooljaar) en eindigen eind mei (einde sportseizoen). Tijdens schoolvakanties is er geen Multimove; enkel de zaterdag voorafgaand aan de vakantie is er wel een sessie.

We vragen op jaarbasis €140 lidgeld per kind contant te betalen bij aanvang van de tweede sessie (na de 'proefsessie'). Een tweede kind binnen hetzelfde gezin geniet van 25€ korting. Onze werking staat ook open voor Kom Uit Passers (inititief Het Sociaal Huis) waarbij er 25% (€35) van het gevraagde bedrag wordt gevraagd. Via diverse mutualiteiten kan er ook een deel van het lidgeld gerecupereerd worden. Hiervoor kan u het desbtreffende formulier aan de lesgevers bezorgen die het zullen invullen.

Uiteraard is het volgen van een (1) gratis proefsessie mogelijk om te kijken als het Multimove'en wel iets voor uw kind is.

Elk kind is verzekerd via een verzekering (Ethias - Lichamelijke Ongevallen van de Vlaamse Handbalvereniging. Hiervoor dient u wel een (gratis) lidkaart in te vullen die vervolledigd wordt door een pasfoto.

Voor meer inlichtingen en inschrijvingen kan u een e-mail sturen naar multimove@handbalclubeeklo.com. Onze medewerkers zullen dan verder contact met u opnemen om u verder te helpen.